Van 8:00 tot 17:00 - tussen 12-13u alleen spoed

PATIENTENOMGEVING

Voor herhaalrecepten / afspraken / eConsult

PRAKTIJK INFORMATIE

 

Spoedgevallen

 

Bij spoed belt u tijdens kantooruren met de praktijk: (071) 521 2025 + keuze [1]

 

Een klacht waarvoor u denkt dezelfde dag door een arts gezien te moeten worden is niet altijd reden de spoedlijn te bellen. Een verzwikte enkel is bijvoorbeeld wel dringend, maar geen spoed. Een baby met koorts die niet goed reageert wel. Bij twijfel: bel liever een keer te vaak, dan kunnen we met u meedenken.

 

Openingstijden en telefonische bereikbaarheid

 

De praktijk is iedere werkdag geopend, uitgezonderd de donderdagmiddag. Heeft u op die middag toch medische hulp nodig, dan kunt u vanzelfsprekend terecht bij een collega in Leiden. Informatie hierover staat dan op het antwoordapparaat.

 

Tussen 12.00 en 13.00 is de balie gesloten wegens lunchpauze. De huisarts zelf is tussen 12.00 en 13.00 wel bereikbaar voor spoedgevallen op het reguliere nummer: (071) 521 2025 + keuze [1].

Routebeschrijving

Afspraak maken

 

 

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Zij is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuele klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

 

Extra tijd: Heeft u een uitgebreide klacht of meerdere vragen? Geef het graag aan bij het maken van de afspraak, we kunnen er dan rekening mee houden in onze agenda.

 

Medicijnen bestellen

 

 

De aangevraagde herhaalrecepten worden op werkdagen beoordeeld en vervolgens digitaal doorgestuurd naar uw apotheek. Houdt u er rekening mee dat de apotheek 2 dagen nodig kan hebben voor het bestellen/gereed maken van uw bestelling.

 

Telefonisch spreekuur

 

Het telefonisch spreekuur van 10.30 en 11.00 uur is komen te vervallen. U kunt via de assistente een belafspraak te maken. U krijgt dan de dokter aan de lijn om uw vraag aan te stellen.

 

Huisbezoek

 

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent.

 

Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt.

 

Goed om te weten: Op de praktijk zijn de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling beter. Niet alle instrumenten/onderzoeksmiddelen kunnen namelijk worden meegenomen. Ook is het lichamelijk onderzoek op een onderzoekstafel vaak een stuk beter te doen dan thuis op een zacht bed of bank.

 

Assistente en praktijkondersteuner

 

De assistente staat u als eerste te woord wanneer u de praktijk belt. Ze maakt afspraken voor het spreekuur en de huisbezoeken. Zij geeft antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten. U kunt haar ook bellen voor uitslagen van urine- of bloedonderzoek en voor het aanvragen van herhalingsrecepten.

U kunt bij de assistente verder (onder andere) terecht voor:

het meten van de bloeddruk

aanstippen van wratten

verbinden van wonden

oren uitspuiten

hechtingen verwijderen

 

Maak hiervoor een afspraak.

zwangerschapstest

urine onderzoek

uitstrijkjes (voor het bevolkingsonderzoek)

vaccinaties

verstrekken van informatiefolders

Avond-, nacht- en weekendzorg

 

Iedere werkdag na 17.00 uur, op zaterdag, zondag en op feestdagen is de huisartsenpost geopend.

 

Afspraken

Ook de huisartsenpost werkt op afspraak. Houd bij het maken van en afspraak uw verzekeringsgegevens bij de hand.

 

Telefonisch advies

U kunt de huisartsenpost ook bellen voor telefonisch advies. U spreekt dan een daarvoor opgeleide assistente. Deze overlegt zonodig ook nog met een op de post aanwezige arts.

 

De kosten

Wanneer u verzekerd bent dan betaalt de zorgverzekeraar de kosten van uw behandeling. De huisartsenpost beschikt over een computersysteem dat aan de hand van uw BSN (burgerservicenummer) controleert of en waar u verzekerd bent. Als zij via dit systeem uw verzekeringsgegevens niet kunnen vinden krijgt u een factuur voor de behandeling die u direct per pinbetaling dient te voldoen. De rekening kunt u vervolgens bij uw zorgverzekeraar indienen. Wanneer het systeem ons de juiste verzekeringsgegevens verstrekt sturen zij de rekening direct naar uw zorgverzekeraar. Ter controle vragen zij u om een legitimatiebewijs (rijbewijs, ID of paspoort).

 

Adressen huisartsenpost

LUMC, Albinusdreef 2, 2333 ZA Leiden

Rijnland Ziekenhuis, Simon Smitweg 2, 2353 GA Leiderdorp

Tarieven

 

Huisartsenzorg valt binnen de basisverzekering. Indien u een zorgverzekering heeft hoeft u niet zelf te betalen voor een bezoek aan de huisarts. Ook valt dit niet onder uw eigen risico.

 

Indien aanvullend onderzoek gedaan wordt (bijvoorbeeld bloedonderzoek of foto) dan valt dit WEL onder het eigen risico en krijgt u afhankelijk van uw verzekering een rekening hiervan.

Overzicht van veel voorkomende verrichtingen 2015

Telefonisch consult

Consult

Consult langer dan 20 minuten

Visite

Visite langer dan 20 minuten

€ 4,52

€ 9,04

€ 18,08

€ 13,56

€ 22,60

Deze tarieven gelden op werkdagen van 8 tot 18u. Voor niet-ingeschrevenen (passanten) en patiënten zonder zorgverzekering gelden andere tarieven. Informeer hiernaar bij onze assistente.

 

De (huisartsenpost)tarieven voor avond, nacht en weekend zijn hoger en gelden voor de volgende uren:

 

Alle dagen van 18.00 tot 8.00 uur, op zaterdag en zondag van 8.00-18.00 uur en op algemeen erkende feestdagen van 8.00 tot 18.00 uur (Nieuwjaarsdag, Goede vrijdag, Tweede Paasdag, Koninginnedag, 5 mei, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag en beide Kerstdagen)

Telefonisch consult

Consult

Visite

€ 25,00

€ 132,37

€ 198,55

Klachten

 

Wanneer u ontevreden bent, stellen we het erg op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen.

 

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.

 

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

 

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u vinden op www.skge.nl.

 

Hulp nodig met deze site?

 

Meld technische problemen bij het gebruiken van de site graag aan ons, indien mogelijk zullen zullen we het probleem zo snel mogelijk te verhelpen.

 

Ons adres:

Medisch Centrum Noord

Bronkhorststraat 43-45

2316 SZ  Leiden

 

t:  071 521 20 25

e:  contact@huisartsenpraktijkminken.nl

© 2015 Ivo Minken. All rights reserved.